Om länskrysset

Länskrysset är en Korsordstidning som är ett samarbete med Länstrafiken i Västerbotten och Norrbotten sedan 2010.

Tidningen distribueras till Länstrafikens Busstationer i Västerbottens- samt Norrbottens län. Sedan sommaren 2016 finns den även tillgänglig för alla resenärer med Kusttrafiken.

Tidningarna är alltid placerade väl synligt inne på samtliga busstationer för resenärer att plocka upp inför resan.
Länskrysset finns även tillgänglig för besökare på publika platser bland våra annonsörer och ett mycket uppskattat inslag för exempelvis campinggäster, i väntrum etc…

Länskrysset kommer ut med 2 nr/år (15 000 ex), inför de två stora säsongerna med fler resenärer och mer tid för att lösa kryss och soduko.