Annonsera

Länskrysset är en Korsordstidning där vi har ett samarbete med Länstrafiken i Västerbotten och Norrbotten. Tidningen distribueras till Länstrafikens Busstationer i Västerbottens- samt Norrbottens län.

Tidningen är uppbyggd så att varje sida innheåller 1st Korsord, Rebus, Soduko eller Pyssel med fasta annonsplatser som innefattar måttet 165 x 70 mm.

Du som annonsör når ut till en bred skara människor, då tidningen finns tillgänglig och synlig för alla bussresenärer i Västerbotten samt Norrbotten. Totalt sett finns tidningen på minst 100 olika platser i Västerbottens- och Norrbottens län. Detta innebär långa exponeringstider till en oerhört förmånlig investeringskostnad för annonsören.

Länskrysset kommer tack vare att den trycks i magasinsform på fint papper, kännas både rolig och intressant för användaren. Du som annonsör kan även vara med med och ha ett helt eget korsord i tidningen. Detta innefattar bla. att ni får ha egna bilder, ledord samt lösningsfras.